Promoting in businesses is taking a brand new twist particularly with inventions bringing the core point.

Promoting in businesses is taking a brand new twist particularly with inventions bringing the core point.

Selling continues to be an emerging movement in the business community and also has consumed the industry with a bang. The twenty-first century has taken a change in the normal pattern of acquiring from the featuring of diverse assets....

Read More


Una nova ciutat per un nou país!

Comencem un curs polític que serà apassionant, a nivell nacional el 9N votarem el futur polític del nostre País estem més a prop que mai de la creació de la República Catalana i seguirem fins a aconseguir-la, perquè la necessitem per poder garantir el benestar de la nostra gent. Sabadell com a cinquena ciutat del País hi juguem un paper importantíssim i contribuirem a fer possible el seu naixement. A la nostra ciutat l’iniciem amb la darrera Festa Major de Joan Carles Sanchez (PSC) com alcalde, el proper 24 de maig, les eleccions municipals canviaran ...

Read More